Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία μέσω Διαδικτύου

Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία μέσω Διαδικτύου

Ο στόχος της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας είναι να αυξηθεί η ποιότητα ζωής ενός ατόμου μέσα από τη συνεργασία με τον θεραπευτή.


Η Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία μέσω Διαδικτύου έχει τις ίδιες βάσεις με την παραδοσιακή μέθοδο θεραπείας δια ζώσης, προσθέτοντας πλέον τη δυνατότητα να βοηθηθεί μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού που δεν έχει εύκολη πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Συμπληρωματικά , η απόσταση μηδενίζεται και στις περιπτώσεις κινητικής δυσκολίας που περιορίζει τη μετακίνηση του ενδιαφερόμενου, ή στην περίπτωση μετακόμισης σε χώρα του εξωτερικού και υπάρχει προτίμηση συμμετοχής στη θεραπευτική διαδικασία στη μητρική γλώσσα του ενδιαφερόμενου.

Η τηλεματική ψυχοθεραπείασυμβουλευτική μέσω διαδικτύου ή ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου) χρησιμοποιεί τα μέσα της τεχνολογίας και τη βίντεο κλήση.


Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει μεγάλη αύξηση τα τελευταία πέντε (5) έτη, δεν αποτελεί καινούρια μέθοδο επικοινωνίας μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Ο Φρόυντ πολύ συχνά αλληλογραφούσε με τους ασθενείς του και οι πρώτες ομάδες αυτό-βοήθειας μέσω διαδικτύου άρχισαν να πραγματοποιούνται στην Αμερική από το 1982.


Η αύξηση της ανάγκης της διαδικτυακής συμβουλευτικής οδήγησε στην ίδρυση της Διεθνούς Κοινότητας Διαδικτυακής Ψυχικής Υγείας (International Society for Mental Health Online, ISMHO, 1997) η οποία θέσπισε συγκεκριμένους κανόνες δεοντολογίας που οι ειδικοί ακολουθούν κατά τη διάρκεια της θεραπείας μέσω διαδικτύου.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται η συμβουλευτική ψυχοθεραπεία μέσω διαδικτύου;

Η θεραπεία μέσω διαδικτύου μπορεί να σας βοηθήσει εάν το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζετε έντονη μεταβολή διάθεσης και μελαγχολία παρά τις προσπάθειές σας και των οικείων σας να αισθανθείτε καλύτερα, εάν βιώνετε έντονα συναισθήματα άγχους ή στρες, εάν προσπαθείτε να διακόψετε το κάπνισμα και εάν αντιμετωπίζετε συναισθηματικές δυσκολίες στην καθημερινότητά σας στα πλαίσια των διαπροσωπικών, επαγγελματικών και ακαδημαϊκών σας σχέσεων.,

Ποια διαδικασία ακολουθείται;

Μόλις εκφράσετε το ενδιαφέρον σας , θα σας δοθούν οδηγίες για τον τρόπο σύνδεσης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η αρχική συνεδρία όπου θα γίνει μία αρχική συζήτηση περί των θεμάτων που σας απασχολούν, λήψη κλινικού ιστορικού και θέσπιση θεραπευτικών στόχων.


Εκτύπωση   Email