Αναπτυξιακή αξιολόγηση βρεφών - νηπίων

Οι κλίμακες Bayley για ανάπτυξη βρεφών και νηπίων είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης σχεδιασμένο για τη μέτρηση της λεκτικής, κινητικής, αισθητηριακής και γνωστικής ανάπτυξης σε μωρά και νήπια – μικρά παιδιά.


Η διερεύνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας πραγματοποιείται μέσα από ψυχομετρικά εργαλεία, έτσι ώστε να ανιχνευτούν πιθανές δυσκολίες ή καθυστερήσεις που παρεμποδίζουν την τυπική ανάπτυξη ενός παιδιού. Η άρτια και έγκαιρη ανίχνευση αναπτυξιακών δυσκολιών είναι πολύ σημαντική, καθώς επιτρέπει την έγκαιρη, πρώιμη παρέμβαση, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού.


Η ανάπτυξη ενός παιδιού δεν είναι απλώς σωματική, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, μαθαίνουν και αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους από τη στιγμή που γεννιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η αναπτυξιακή πρόοδος ενός παιδιού φαίνεται και από τον τρόπο που παίζει, μαθαίνει, επικοινωνεί και συμπεριφέρεται. Δεξιότητες όπως το πρώτο βηματάκι, η πρώτη φορά που θα χαιρετήσει και θα χαμογελάσει ονομάζονται «αναπτυξιακά ορόσημα».Τα παιδιά κατακτούν το εκάστοτε αναπτυξιακό ορόσημο καθώς εξελίσσεται το παιχνίδι, η επικοινωνία, η κίνηση, η μάθηση και η συμπεριφορά τους.
Αναπτυξιακή Καθυστέρηση παρατηρείται όταν ένα παιδί δεν έχει κατακτήσει κάποιο αναπτυξιακό ορόσημο παράλληλα με άλλα παιδιά της ίδιας ηλικιακής του ομάδας. Εάν υπάρχουν ανάλογες ενδείξεις, υπάρχουν πολλές βοηθητικές επιλογές, εάν ανιχνευθεί νωρίς η αναπτυξιακή δυσκολία και υπάρξει η κατάλληλη έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση.
Η διαδικασία αξιολόγησης αποτελείται από μία αρχική κλινική συνέντευξη με τους γονείς και έπειτα η χορήγηση του ψυχομετρικού εργαλείου και συνολικά διαρκεί 60-90 λεπτά.

Οι κλίμακες Bayley περιέχουν τρεις βασικές κατηγορίες:

Οι Γνωστικές Κλίμακες, οι οποίες μετρούν την ικανότητα ενός παιδιού, για παράδειγμα, να εμπλακεί σε προσποιημένο παιχνίδι, να παρακολουθήσει αντικείμενα ή να αναζητήσει ένα αντικείμενο που έχει πέσει.

Οι Λεκτικές Κλίμακες, που μετρούν την ικανότητα του παιδιού να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την ομιλούμενη γλώσσα για την επισήμανση αντικειμένων ή ανθρώπων, ακολουθεί τις οδηγίες ή αναγνωρίζει αντικείμενα που βασίζονται σε προφορική περιγραφή ή ετικέτες.

Η Κινητική Κλίμακα, η οποία μετρά την ικανότητα ενός παιδιού να χρησιμοποιεί μεγάλες και μικρές μυϊκές ομάδες για να αναρριχηθεί, να πηδήσει, να πιάσει και να χειριστεί.

Συμπληρωματικά, οι δύο κατηγορίες ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης ολοκληρώνουν την αναπτυξιακή εικόνα του παιδιού.

Η Κοινωνική Συναισθηματική Κλίμακα, μετρά την ικανότητα του παιδιού να αλληλεπιδρά με άλλους κοινωνικά, να ηρεμεί και να παίρνει μέρος στην κατάλληλη για την ηλικία του παιχνιδιού.

Η Κλίμακα Προσαρμοστικής Συμπεριφοράς, μετρά το επίπεδο ανάπτυξης σε σχέση με τις δεξιότητες καθημερινής ζωής, όπως η τήρηση κανόνων, η συνεργασία και η γενική προσαρμογή σε νέες ή απαιτητικές καταστάσεις.

Οι κλίμακες Bayley μπορούν να βοηθήσουν τον παιδίατρο, παιδο-νευρολόγο ή και αναπτυξιολόγο του παιδιού σας στον εντοπισμό πρώτων σημείων καθυστερήσεων και πιθανών μαθησιακών δυσκολιών. Οι κλίμακες μπορεί επίσης να παρέχουν συμβουλές ότι ένα παιδί μπορεί να παρουσιάζει συμπτώματα του φάσματος αυτισμού, μη λεκτική διαταραχή μάθησης ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.


Εκτύπωση   Email