Νευροψυχολογική Αξιολόγηση για παιδιά

Νευροψυχολογική Αξιολόγηση για παιδιά

Η Νευροψυχολογική (ή γνωστική) αξιολόγηση σε παιδιά και εφήβους αποσκοπεί στην συσχέτιση της μάθησης και της συμπεριφοράς με την ανάπτυξη νευρωνικών κυκλωμάτων στον εγκέφαλο.

Το κάθε παιδί φέρει τις δικές του δυνατότητες και ελλείψεις. Ο καθένας μας περνάει από τα στάδια ανάπτυξης σε διαφορετικό ρυθμό, όμως η ομαλότητα της μετάβασης των αναπτυξιακών σταδίων έχει ιδιαίτερη σημασία.

Τι πετυχαίνουμε με την νευροψυχολογική αξιολόγηση

Μέσω της αξιολόγησης, διερευνώνται συγκεκριμένες λειτουργίες – ικανότητες του εγκεφάλου (γνωστικές ικανότητες) όπως νοημοσύνη (IQ), ανάγνωση, γραφή, μνήμη και προσοχή, γλώσσα και λεκτική ικανότητα, αναστολή, ευελιξία και οργανωτικότητα, καθώς και συναισθηματικής και συμπεριφορικής φύσεως πληροφορίες. Μέσω της αξιολόγησης, ο Νευροψυχολόγος θα μπορεί να πληροφορήσει τους γονείς σχετικά με τα μοτίβα μάθησης του παιδιού και τη συσχέτιση τους με το αναπτυξιακό στάδιο που διανύει, καθώς και για τα γνωστικά ελλείμματα που μπορεί να παρουσιαστούν και μεθόδους αποκατάστασης και ενδυνάμωσης των γνωστικών ελλειμμάτων με στόχο την αρτιότερη απόδοση στο ακαδημαϊκό – σχολικό πλαίσιο.

Το δεύτερο πλεονέκτημα της νευροψυχολογικής αξιολόγησης είναι αυτό της διερεύνησης του συναισθηματικού κόσμου του παιδιού που καθρεφτίζεται άμεσα μέσα από τη συμπεριφορά. Τα παιδιά με μαθησιακές διαταραχές, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, στοιχεία του φάσματος αυτισμού, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) και παιδιά με επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, επιληψία, ενδοκράνιοι όγκοι) επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την νευροψυχολογική αξιολόγηση, καθώς μπορούμε να δημιουργήσουμε το γνωστικό προφίλ του παιδιού και βάση των δυνατοτήτων του, να προσαρμόσουμε ένα πλάνο νευροψυχολογικής αποκατάστασης (linkγια νευροψυχολογική αποκατάσταση) προκειμένου να χτίσουμε τις κοινωνικές δεξιότητες, αυτοεκτίμηση, ενίσχυση ενσυναίσθησης και τροποποίηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών, πέραν της γνωστικής και νοητικής ενδυνάμωσης.


Εκτύπωση   Email