Νευροψυχολογική αποκατάσταση παιδιών με επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες και αναπτυξιακές δυσκολίες

Η Κλινική Νευροψυχολογία εστιάζει στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς. Οι αλλαγές στη φυσιολογική λειτουργικότητα του εγκεφάλου μπορούν να επηρεάσουν τη συγκέντρωση, τη μνήμη και την επίλυση προβλημάτων. Κατανοώντας, λοιπόν, τη συσχέτιση νου-συμπεριφοράς, την ανατομία και τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες του παιδιού, να καταλήγουμε στις σωστές διαγνώσεις και να εφαρμόζουμε τις καταλληλότερες τεχνικές αποκατάστασης εγκεφαλικών δυσλειτουργιών.


Στη Νευροψυχολογική Αποκατάσταση παιδιών, ιδιαίτερης σημασίας είναι η γνώση του ειδικού πάνω στα αναπτυξιακά στάδια, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται ο εγκέφαλος από τη βρεφική έως και την εφηβική ηλικία. Χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση, έτσι ώστε να βοηθήσουμε το παιδί και την οικογένεια να κατανοήσουν:


- Πώς επηρεάζει η αναπτυξιακή / εγκεφαλική δυσλειτουργία την απόδοση του παιδιού στο σχολείο, στο σπίτι και στις κοινωνικές σχέσεις.
- Πώς μαθαίνει αυτό το παιδί και ποιος ο καταλληλότερος τρόπος μάθησης και αφομοίωσης πληροφοριών.
- Για ποιο λόγο ένα παιδί με αναπτυξιακές / εγκεφαλικές δυσλειτουργίες παρουσιάζει προβλήματα συμπεριφοράς.
- Πώς το ίδιο το παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί τη δυσκολία του, καθώς και τις γνωστικές και συμπεριφορικές δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της αναπτυξιακής / νευρολογικής διαταραχής.
- Πώς προσαρμόζουμε τις προσδοκίες μας εξατομικευμένα με βάση τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε παιδιού.

Οι εγκεφαλικές βλάβες έχουν χαρακτηριστεί ως σιωπηλή επιδημία για τα παιδιά 6-16 ετών και η έγκαιρη παρέμβαση είναι σημαντική έτσι ώστε να μπορέσει το παιδί να ενταχτεί εκ νέου στο σχολικό περιβάλλον, αναπτύσσοντας τις κατάλληλες κοινωνικές δεξιότητες για να λειτουργεί στο μέλλον ως αυτόνομος και λειτουργικός ενήλικας.

Πριν την ένταξη του παιδιού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Νευροψυχολογική αξιολόγηση, κατά την οποία γίνεται εκτενής και λεπτομερής διερεύνηση των γνωστικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων του παιδιού. Κάθε πρόγραμμα αποκατάστασης δημιουργείται εξατομικευμένα με βάση της ανάγκες του κάθε παιδιού.

Ενδεικτικά, το πρόγραμμα Νευροψυχολογικής Αποκατάστασης περιλαμβάνει:
• Ατομικές συνεδρίες γνωστικής ενδυνάμωσης μέσω επιστημονικά τεκμηριωμένων λογισμικών και ειδικά προσαρμοσμένου ασκησιολόγιου.
• Ατομικές συνεδρίες που εστιάζουν στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού
• Ατομικές συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης του παιδιού
• Συνεδρίες με τους γονείς με απώτερο σκοπό τη συναισθηματική υποστήριξη τους και την ενίσχυση της ανταπόκρισης τους στις ανάγκες ενός παιδιού με αναπτυξιακές / νευρολογικές διαταραχές.


Εκτύπωση   Email