Ψυχοθεραπεία

Ψυχοθεραπεία

Συμβουλευτική Ζεύγους – Οικογένειας

"Ο τρόπος που επικοινωνούμε με τους άλλους και με τον εαυτό μας είναι καθοριστικός για την ποιότητα της ζωής μας"

(AnthonyRobbins, 1960)

Ολοένα και συχνότερες είναι στην μοντέρνα εποχή οι συγκρούσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα ζευγάρια λόγω έλλειψης ορθής επικοινωνίας. Είναι γνωστό στην ψυχολογία πως οποιαδήποτε δυσαρέσκεια που παρατηρούμε στον εαυτό μας και κατά συνέπεια προβάλλουμε και στον σύντροφο μας είναι απόρροια της απόκλισης προσδοκιών- πραγματικότητας. Στη συμβουλευτική ζευγαριών εστιάζουμε στην ποιότητα της σχέσης και τη συνεισφορά του κάθε χαρακτήρα στην υγιή μετάβαση της σχέσης από στάδιο σε στάδιο. Διερευνώνται οι προβληματικοί τομείς και εστιάζουμε στην εκπαίδευση δεξιοτήτων επικοινωνίας προκειμένου να ακουστούν και να αναγνωριστούν τα συναισθήματα του ζευγαριού, η υγιής κριτική και ενίσχυση του σεβασμού και αλληλοεκτίμησης.

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Όλοι οι άνθρωποι διαθέτουν μέσα τους ένα κόσμο χτισμένο από θετικά και αδύναμα σημεία. Η ψυχοθεραπεία είναι μια μεθοδολογία καθοδήγησης του ατόμου που θέλει να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να βελτιώσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις αλλά και να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καθημερινότητας με υγιή τρόπο. Όταν τα άγχη της καθημερινότητας μετατραπούν σε έντονη ανησυχία, φοβίες, μεταβολή διάθεσης και επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής μας (αποφυγή κοινωνικοποίησης – εξωτερικών χώρων, υπερβολική ανησυχία σε σημείο πανικού, υπερβολική / ελάχιστη κατανάλωση φαγητού, έλλειψη ποιότητας ύπνου, αυτό-ίαση μέσω καταχρήσεων, σωματοποίηση του άγχους ) τότε είναι καλό να αναζητήσουμε τη βοήθεια ειδικού. H ψυχοθεραπεία στοχεύει στην αναζήτηση της πηγής των συμπτωμάτων, την κατανόηση τους και την εύρεση στρατηγικών αντιμετώπισης τους στην καθημερινότητα. Με την σύναψη της θεραπευτικής σχέσης, θεραπευτής και θεραπευόμενος θέτουν τους εξατομικευμένους μακροχρόνιους στόχους που θα επιτευχθούν μέσα από τις συνεδρίες, σε ένα ασφαλές και θετικό περιβάλλον.

Συμβουλευτική γονέων με παιδιά με ειδικές ικανότητες

Ο ερχομός ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες μπορεί να επηρεάσει τη δυναμική της οικογένειας με διάφορους τρόπους. Οι γονείς έρχονται αντιμέτωποι με την αναγκαστική αποδοχή της διάγνωσης που καταρρίπτει τη σταθερά τους και εισέρχονται στην κρίση: αυτό-ματαίωση, κατηγορίες μεταξύ συντρόφων, ενοχή, φόβος, πανικός. Η συμβουλευτική των γονέων περιλαμβάνει αρχικά τη στήριξη των ίδιων όσον αφορά τα συναισθήματα τους και τα συναισθήματα του ως προς το παιδί. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποφόρτιση των γονέων και να αποδεχτούν το θυμό, την αδικία και την ενοχοποίηση με στόχο την αποδυνάμωση αυτών των αρνητικών συναισθημάτων και την αναγνώριση των θετικών χαρακτηριστικών του παιδιού τους (πρωταρχικός στόχος για την πετυχημένη παρέμβαση). Σε δεύτερο στάδιο, η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με τη φύση της δυσκολίας που αντιμετωπίζει το παιδί τους, τις ρεαλιστικές προσδοκίες που μπορούμε να θέσουμε καθώς και τη διαθεσιμότητα αποκατάστασης των δυσκολιών του παιδιού με ειδικές ικανότητες και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.

Πένθος

Η θεραπεία του πένθους βασίζεται σε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία ψυχοθεραπείας που στοχεύει στο να βοηθήσει το άτομο να αντιμετωπίσει την απώλεια και να διανύσει τα στάδια του πένθους με υγιή τρόπο. Στοχεύουμε στην αναγνώριση και αποδοχή της διαδικασίας θλίψης και την αντιμετώπιση του πόνου, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών για την επανένταξη στην καθημερινότητα.


Εκτύπωση   Email